Funkcionalna dijagnostika i ishrana

Funcionalna dijagnostika se preporučuje kao prvi korak u gotovo svim programima za telo i lice jer tako ciljano vodimo klijenta kroz preostale faze programa. Funkcionalna dijagnostika počiva na naprednim laboratorijskim testovima koji ukazuju kojim izmenama u ishrani možemo otkloniti štetne subjekte i nadoknaditi neophodne materije da bi uspostavili balans fizioloških procesa u organizmu. Samo organizam koji je fiziološki izbalansiran može biti adekvatna osnova za primenu ostalih procedura programa kako bi se postigli maksimalni rezultati u estetizaciji lica i tela.

Kvantna biorevitalizacija

Kvantna ili biorezonantna procedura zastupljena je gotovo u svim programima jer pokreće imunološki sistem, uspostavlja balans narušene frekvencije organa i pokreće sopstvenu laboratoriju za proizvodnju supstanci koje će se izboriti sa fiziološkim disbalansima.Snaga elektromagnetnog signala kojim se deluje na organizam je krajnje niska, što potvrđuje da nije reč o fizičkom delovanju na organizam, već samo o informaciji koju on dobija da bi se sam pokrenuo ka balansu. Evidentan je efekat produženog dejstva i uzlazna linija pozitivnih efekata posle svake terapije. Biorezonantnom terapijom se postiže normalizacija i na fizičkom nivou i u mentalno - emotivnoj sferi klijenta. Biorezonantna terapija se koristi u opštem programu revitalizacije, oporavku vlasišta, dermatološkim problemima, posle invanzivnih kozmetičkih tretmana i oporavku noktiju.

Fitoterapija

Fitoterapiju smo uključili u naš koncept prevencije zdravlja na način da se fitopreparati pripremaju isključivo personalizivano, imajući u vidu rezultate funkcionalne dijagnostike. Ono što čini efikasnim fitopreparate je upravo individualan pristup u suprotnom rezultati su minimalni ili u nekim slučajevima kontraindikovani.