Saradnja i sertifikati

U skladu sa ciljevima Centra da integriše naučna i stručna znanja na polju biotehnologija i bioproizvoda, Biointegra centar za revitalizaciju je do sada sertifikovao svoje usluge u delu:

  • Biorezonantne tehnologije (Accademia Integrativa Quanttes) i
  • medical 3d collagene programske kozmetike.

Centar Biointegra je sertifikovani centar za obuku programske kozmetike 3D Medicall Collagene.

Ostvarena je uspresna saradnja sa:

Laboratorijom Centar iz Beograda, u delu koji podrazumeva stručnu podršku kroz dijagnostiku na čijoj bazi počivaju personalizovani programi centra,

Visokom sportskom i zdravstvenom školom iz Beograda, koja je stručna i tehnična podrška našem Centru,

kao i sa:

  • Ruskim centrom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko lečenje Ruskog Ministarstva zdravlja,
  • Ruskom nacionalnom federacijom masažterapeuta